Đặc điểm các bậc học trong hệ thống đào tạo Thụy Sĩ

Sau đây là bảng hệ thống và đặc điểm các bậc học theo độ tuổi ở Geneva. Ở các bang khác, tuy hệ thống này có hơi khác, nhưng nhìn chung không nhiều (thường khác ở qui trình tổ chức định hướng sinh viên). Đối với học sinh quốc tế, qui trình này không được áp dụng. Do vậy, mời các bạn tham khảo bảng sau chỉ để hiểu rõ hơn về Thụy Sĩ, mọi tư vấn đối với việc du học của học sinh Việt Nam, xin mời liên hệ với BB Edelweiss để được thông tin trong từng trường hợp cụ thể.

 

 

Trường cơ sở

Từ 4 đến 6 tuổi

Trường mẫu giáo

Thời gian học: 2 năm: lớp mẫu giáo 1 và lớp mẫu giáo hai (1E và 2E)

Từ 6 đến 12 tuổi

Trường cơ sở

Thời gian học: 6 năm: từ lớp 1 đến lớp 6 (từ 1P đến 6P)

Từ 12 đến 15 tuổi

Giai đoạn định hướng

Ba năm (lớp 7, lớp 8, lớp 9)

 

Trường phổ thông

Từ 15 đến 19 tuổi

Trường PTTH (high school)

Trường đào tạo nghề

Trường đào tao phổ thông

Thời gian học: 4 năm (lớp 10, 11 và 12)

Tốt nghiệp cấp ba

(trưởng thành: Maturité)

 

 

Đào tạo cấp đại học

Từ 19 tuổi

Đại học (University)

Các trường đại học chuyên ngành (Hautes Ecoles Specialisees)

Các trường đại học đào tạo nghề (High professional school)


Trường cơ sở:

Giáo dục bắt buộc ở Thụy sĩ là từ 6 tuổi (lớp 1). Tuy nhiên, chính quyền khuyến khích cho trẻ đi học kể từ 4 tuổi.

Việc đăng kí học bắt đầu từ tháng Ba đến tháng Tư. Tuổi đến trường được tính theo ngày chính thức là 30 tháng 6 của năm. Cấp cơ sở được tổ chức thanh hai phần trong bốn năm:


1. Phần cơ bản: kể từ lớp 1E đến lớp 2P
2. Phần giữa: từ lớp 3 Cơ sở đến lớp 6 cơ sở.

Hàng năm, việc đánh giá trình độ được thực hiện để biết sự tiến bộ của học sinh, đồng thời đưa ra định hướng cho học sinh. Một tờ bảng điểm được đưa về cho các bậc phụ huynh ở cuối mỗi giai đoạn. Việc chấm điểm dựa trên thang điểm từ 1 đến 6, điểm trung bình là 3.5.

Vào ba năm cuối kết thúc của cấp cơ sở, học sinh sẽ vào giai đoạn định hướng. Các bậc phụ huynh sẽ được thong báo chính thức về giai đoạn này vào thời điểm bắt đầu giai đoạn định hướng.

Tổ chức hoạt động trong trường (GIAP) chịu trách nhiệm về các hoạt đông ngoại khóa và cung cấp các hoạt động cho học sinh vào các giờ nghỉ học văn hóa trên lớp (vào buổi sang, buổi trưa và buổi tối – ăn sáng, ăn trưa, và ăn ở căng tin được cung cấp). Tuy nhiên, ở các trường mẫu giáo và nhà trẻ thường không có căng tin.

Các hoạt động này là do phụ huynh chi trả qua tổ chức GIAP (khoảng 5CHF). Tùy theo từng trường hợp và nếu có yêu cầu vào lúc đăng kí, phí này có thể được miễn giảm đến 100%.

Trường phổ thông

Giai đoạn định hướng Khi kết thúc lớp 6 cơ sở, học sinh học tiếp đến giai đoạn định hướng, được đăng kí thành ba nhóm đào tạo:

A. Nhóm bình thường trong lớp (nếu tất cả các điểm thi cuối năm đạt tối thiểu 4 điểm)
B. Nhóm ít hơn trong lớp (nếu có hai điểm thi cuối năm tối thiểu được 3.5 điểm và có một điểm thi cuối năm tối thiểu được 3 điểm).
C. Nhóm nhỏ trong lớp (là số học sinh còn lại không thuộc hai nhóm trên)
• H Trường PTTH (giành cho tất cả các học sinh được chấp nhận sau giai đoạn định hướng)

Giai đoạn định hướng giúp cho học sinh không bị gạt ra ngoài hệ thống đào tạo sớm. Chỉ sau ba năm định hướng, học sinh mới phải chọn một trong những loại hình học tập phù hợp nhất với học sinh mà các trường phổ thông bắt buộc cung cấp, đó là trường PTTH, trường dạy nghề, hay trường phổ cập. Con đường lựa chọn không phải là được ấn định bắt buộc, mà học sinh cũng có khả năng chuyển trường và định hướng lại hướng đào tạo tùy theo kết quả học tập cũng như mong muốn về sự nghiệp của học sinh.

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ du học Thụy Sĩ, xin Quí vị phụ huynh và các bạn vui lòng liên hệ với du học BB Cầu Xanh để nhận được những tư vấn phù hợp nhất!

Công ty BB Cầu Xanh
Tại Hà Nội
: 13, Quốc Tử Giám, Đống Đa Hà Nội. 
Điện thoại:    04 3 7325 896
Hotline:        098 40 23247
Email.:          study@bridgeblue.edu.vn

Tại TP HCM: Liên hệ Mr Thành, 58 B Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3.
Điện thoại: 0933 55 99 06
Email: cauxanhhcm@bridgeblue.edu.vn

 

 

 

Bình luận

Bạn muốn nhận những thông tin thú vị từ BB Cầu Xanh?