Danh sách các trường đại học của Thụy Sĩ, ở Thụy Sĩ

Sau đây là danh sách các trường đại học của Thụy Sĩ tại Thụy Sĩ. Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ du học Thụy Sĩ, xin Quí vị phụ huynh và các bạn vui lòng liên hệ với du học BB Edelweiss tại công ty Cầu Xanh.

Universität Basel

www.unibas.ch

Universität Bern

www.unibe.ch

Université de Fribourg - Universität Freiburg

www.unifr.ch

Université de Genève

www.unige.ch

Université de Lausane

www.unil.ch

Universität Luzern

www.unilu.ch

Université de Neuchâtel

www.unine.ch

Universität St. Gallen

www.unisg.ch

Università della Svizzera italiana

www.unisi.ch

Universität Zürich

www.unizh.ch

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

www.epfl.ch

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

www.ethz.ch

 

Bình luận

Bạn muốn nhận những thông tin thú vị từ BB Cầu Xanh?