• img

    Trường Đại học kinh doanh Lausanne – BSL

    Trường Đại học kinh doanh Lausanne nằm ở ngay thành phố Lausanne rộng lớn của Thụy Sĩ. Được thành lập vào năm 1987, BSL – Business School Lausanne - đã và đang cung cấp chất lượng giáo dục về kinh ...

    Xem thêm

Bạn muốn nhận những thông tin thú vị từ BB Cầu Xanh?