Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 10m. Nếu chiều rộng tăng thêm 1/4 chiều rộng nữa và chiều dài tăng thêm 1/6 ch

Môn Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 10m. Nếu chiều rộng tăng thêm 1/4 chiều rộng nữa và chiều dài tăng thêm 1/6 chiều dài thì thửa ruộng trở thành hình vuông. a. Tính diện tích thửa ruộng đó. b. Người ta chia thửa ruộng đó … Đọc tiếp

Môn Toán Lớp 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi là 150 cm, chia dọc theo chiều rộng để dược năm hình vuông và một hình chữ nhật nhỏ hơn hình vuông. Tín

Môn Toán Lớp 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi là 150 cm, chia dọc theo chiều rộng để dược năm hình vuông và một hình chữ nhật nhỏ hơn hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu. Biết số đo của các kích thước đều là số tự nhiên.