Môn Toán Lớp 10: Bài 4 : Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. CMR với mọi điểm O ta có vectoOA + vecto OB = 2 vectoOI

Môn Toán Lớp 10: Bài 4 : Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. CMR với mọi điểm O ta có vectoOA + vecto OB = 2 vectoOI

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Bài 4 : Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. CMR với mọi điểm O ta có vectoOA + vecto OB = 2 vectoOI”

Viết một bình luận