Môn Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC có c=7, b=4 và góc A=60 .Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Môn Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC có c=7, b=4 và góc A=60 .Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam
giác ABC.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC có c=7, b=4 và góc A=60 .Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.”

Viết một bình luận