Môn Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC và 2 điểm I,F xác định bởi : vecto IA + vecto 3IC = 0 ; vecto FA + vecto 2FB + vecto 3FC = 0 C/m I,F,B thẳng hàng

Môn Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC và 2 điểm I,F xác định bởi :
vecto IA + vecto 3IC = 0 ; vecto FA + vecto 2FB + vecto 3FC = 0
C/m I,F,B thẳng hàng

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC và 2 điểm I,F xác định bởi : vecto IA + vecto 3IC = 0 ; vecto FA + vecto 2FB + vecto 3FC = 0 C/m I,F,B thẳng hàng”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{3IC} = 0$
  $\Rightarrow \overrightarrow{IF} + \overrightarrow{FA} + 3(\overrightarrow{IF} + \overrightarrow{FC}) = 0$
  $\Rightarrow 4\overrightarrow{IF} + \overrightarrow{FA} + 3\overrightarrow{FC} = 0$
  Mà $\overrightarrow{FA} + 2\overrightarrow{FB} + 3\overrightarrow{FC} = 0$
  $\Rightarrow 4\overrightarrow{IF} = 2\overrightarrow{FB}$
  $\Rightarrow \overrightarrow{IF} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow{FB}$
  $\Rightarrow I, F, B$ thẳng hàng

  Trả lời

Viết một bình luận