Môn Toán Lớp 10: cho vecto u (-3;1) ; v (2;-4) ; w (5;-2) Tính |u-2v|

Môn Toán Lớp 10: cho vecto u (-3;1) ; v (2;-4) ; w (5;-2)
Tính |u-2v|

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: cho vecto u (-3;1) ; v (2;-4) ; w (5;-2) Tính |u-2v|”

Viết một bình luận