Môn Toán Lớp 10: chứng minh rằng nếu lấy 3 chiếc vớ bất kì trong 4 chiếc của 2 đôi vớ khác nhau thì chắc chắn được một đôi đúng

Môn Toán Lớp 10: chứng minh rằng nếu lấy 3 chiếc vớ bất kì trong 4 chiếc của 2 đôi vớ khác nhau thì chắc chắn được một đôi đúng

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: chứng minh rằng nếu lấy 3 chiếc vớ bất kì trong 4 chiếc của 2 đôi vớ khác nhau thì chắc chắn được một đôi đúng”

  1. Dễ dàng thấy nếu lấy 2 chiếc vớ bất kì trong số 4 chiếc của 2 đôi vớ thì chưa chắc được một đôi đúng, vì có khi lấy 2 chiếc của 2 đôi khác nhau
    Chọn 2 chiếc vớ, nếu được một đôi đúng thì thoả mãn. Còn không, lấy chiếc thứ 3 thì chiếc vớ này phải là chiếc vớ thứ 2 của một đôi
     

    Trả lời

Viết một bình luận