Môn Toán Lớp 10: Cho A=[0:5) ; B = [m ; m+2] Tìm m để A\B=AMn ơi giúp em

Môn Toán Lớp 10:

Cho A=[0:5) ; B = [m ; m+2] Tìm m để A\B=A

Mn ơi giúp em

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: Cho A=[0:5) ; B = [m ; m+2] Tìm m để A\B=AMn ơi giúp em”

 1. Vì m<m+2 ,∀m
  để A\B=A thì:
  $\left \{ {{m≥5} \atop {m+2<0}} \right.$ ⇔$\left \{ {{m≥5} \atop {m<-2}} \right.$ 
  ⇒m∈(-∞;-2)∪[5;+∞)
  Vậy m∈(-∞;-2)∪[5;+∞) thì A\B=A

  Trả lời

Viết một bình luận