Môn Toán Lớp 10: kết quả sao ạ cho tập hợp a=(-;-1] và tập hợp b=(-2;+). khi đó a hợp b

Môn Toán Lớp 10:

kết quả sao ạ cho tập hợp a=(-;-1] và tập hợp b=(-2;+). khi đó a hợp b

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: kết quả sao ạ cho tập hợp a=(-;-1] và tập hợp b=(-2;+). khi đó a hợp b”

Viết một bình luận