Môn Toán Lớp 10: từ 1 điểm trên sân trường cách nhà hiệu bộ 12m người ta nói nhà hiệu bộ dưới một góc 35°.tính chiều cao tòa nhà

Môn Toán Lớp 10:

từ 1 điểm trên sân trường cách nhà hiệu bộ 12m người ta nói nhà hiệu bộ dưới một góc 35°.tính chiều cao tòa nhà

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 10: từ 1 điểm trên sân trường cách nhà hiệu bộ 12m người ta nói nhà hiệu bộ dưới một góc 35°.tính chiều cao tòa nhà”

Viết một bình luận