Môn Toán Lớp 11: Có 3 lọ hoa khác nhau và 10 bông hoa khác nhau. Có bao nhiêu cách cắm mỗi lọ một bông

Môn Toán Lớp 11: Có 3 lọ hoa khác nhau và 10 bông hoa khác nhau. Có bao nhiêu cách cắm mỗi lọ một bông

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: Có 3 lọ hoa khác nhau và 10 bông hoa khác nhau. Có bao nhiêu cách cắm mỗi lọ một bông”

 1. Giải thích các bước giải:
  Mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một cách để từ bảy bông hoa, chọn ra ba bông và sắp thứ tự cho chúng (theo thứ tự của ba lọ). Do đó mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một chỉnh hợp chập 33 của 77 bông hoa. Suy ra số cách cắm hoa là:
                    A_7^5 = 210 (cách).

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một cách để từ bảy bông hoa, chọn ra ba bông và sắp thứ tự cho chúng (theo thứ tự của ba lọ). Do đó mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một chỉnh hợp chập \(3\) của \(7\) bông hoa. Suy ra số cách cắm hoa là:
                    A_7^5 = 210 (cách).

  Trả lời

Viết một bình luận