Môn Toán Lớp 11: Có 6 viên bi với màu khác nhau ( trong đó có bi màu vàng và bi màu nâu ) xếp 6 viên bi thành hàng ngang . hỏi có bao nhiêu cách sắp sếp

Môn Toán Lớp 11: Có 6 viên bi với màu khác nhau ( trong đó có bi màu vàng và bi màu nâu ) xếp 6 viên bi thành hàng ngang . hỏi có bao nhiêu cách sắp sếp sao cho bi màu vàng và bi màu nâu ở cạnh nhau
Giúp mik với ạ

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: Có 6 viên bi với màu khác nhau ( trong đó có bi màu vàng và bi màu nâu ) xếp 6 viên bi thành hàng ngang . hỏi có bao nhiêu cách sắp sếp”

Viết một bình luận