Môn Toán Lớp 11: Giải phương trình 2x + căn 2 sin (x – pi/4)=1

Môn Toán Lớp 11: Giải phương trình 2x + căn 2 sin (x – pi/4)=1

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: Giải phương trình 2x + căn 2 sin (x – pi/4)=1”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt t= \sqrt{2}sin(x- \pi/4)=sinx-cosx
  => $\begin{cases} |t| \le\ \sqrt{2} \\sin 2x=1-t^2 \end{cases}$
  Ta có : 1-t^2+t=1<=> t=0,t=1
  => x= \pi/4+k\pi,x=\pi/2+k2\pi,x=\pi+k2\pi

  Trả lời

Viết một bình luận