Môn Toán Lớp 11: một hộp có 6 viên bị xanh 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng chọn ngẫu nhiên 5 viên bi sao cho có đủ cả 3 màu .số cách chọn là a.2163 b.384

Môn Toán Lớp 11: một hộp có 6 viên bị xanh 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng chọn ngẫu nhiên 5 viên bi sao cho có đủ cả 3 màu .số cách chọn là
a.2163
b.3843
c.3003
d.840

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: một hộp có 6 viên bị xanh 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng chọn ngẫu nhiên 5 viên bi sao cho có đủ cả 3 màu .số cách chọn là a.2163 b.384”

 1. Cách chọn 5 viên bi bất kì trong 15 viên là C5/15 = 3003:
  Nếu chọn 5 viên bi có 2 màu thì ta có : C5/6 +C5/5= 7 (cách chọn.)
  Nếu 5 viên bi đó chỉ có xanh và đỏ có : C5/11 – C5/6- C5/5= 445.
  Nếu 5 viên bi chỉ có xanh và vàng ta có : C5/10 – C5/6 = 246 cách chọn.
  Nếu 5 viên bị đó chỉ có màu đỏ và vàng thì ta có : C9/5 – C5/5 = 125 cách chọn.
  Số cách chọn 5 viên không đủ cả 3 màu là : 7+44+445+246+125 = 833
  Số cách chọn 5 viên bi đủ cả 3 màu xanh,đỏ và vàng là : 3003 – 833 = 2170
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: a. 2163
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một hộp có 6 viên bị xanh 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng chọn ngẫu nhiên 5 viên bi sao cho có đủ cả 3 màu .số cách chọn là
  a.2163
  b.3843
  c.3003
  d.840

  Trả lời

Viết một bình luận