Môn Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M làtrung điểm cạnh SC, N là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AN

Môn Toán Lớp 11:

Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M là

trung điểm cạnh SC, N là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AN = 1/3AB .

a) Tim giao tuyến của (MBD) và (SAC)

b) Tìm giao điểm của MN và (SAD).

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M làtrung điểm cạnh SC, N là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AN”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   b) Trong mp (ABCD) có CN giao AD tại P
  => (SAD) ≡ (SPD)
  trong mp (SPC) Có SP giao MN tại Q
  => (SPD) giao MN tại Q
  => (SAD) giao MN Tại Q

  mon-toan-lop-11-cho-hinh-chop-s-abcd-co-day-abcd-la-hinh-binh-hanh-tam-o-goi-m-latrung-diem-canh

  Trả lời

Viết một bình luận