Môn Toán Lớp 11: giải pt 2cos2x – 5cosx +2=0

Môn Toán Lớp 11:

giải pt 2cos2x – 5cosx +2=0

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: giải pt 2cos2x – 5cosx +2=0”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2cos2x-5cosx+2=0
  <=>2(2cos^2x-1)-5cosx+2=0
  <=>4cos^2x-5cosx=0
  <=>cosx(4cosx-5)=0
  <=>[(cosx=0),(cosx=5/4(l)):}
  <=>cosx=0
  <=>x=\pi/2+k\pi(k\inZZ)
  Vậy phương trình có họ nghiệm S={\pi/2+k\pi|k\inZZ}

  Trả lời
 2. 2cos2x-5cosx+2=0
  <=>2(2cos^2x -1) -5cosx+2=0
  <=>4cos^2x-2-5cosx+2=0
  <=>4cos^2x-5cosx=0
  <=>cosx(4cosx-5)=0
  +)cosx=0
  <=>x={\pi}/2 +k\pi (k∈Z)
  +)4cosx-5=0
  <=>cosx=5/4( loại vì -1\le cosx \le 1)  
  Vậy S={{\pi}/2 +k\pi | k∈Z}  

  Trả lời

Viết một bình luận