Môn Toán Lớp 11: Giải pt : cos2x+ cos3x+sinx-sin4x=sin5x

Môn Toán Lớp 11:

Giải pt : cos2x+ cos3x+sinx-sin4x=sin5x

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: Giải pt : cos2x+ cos3x+sinx-sin4x=sin5x”

Viết một bình luận