Môn Toán Lớp 11: Tìm hệ số a ^5 b ³ trong khai triển (a+b)^8

Môn Toán Lớp 11: Tìm hệ số a ^5 b ³ trong khai triển (a+b)^8

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 11: Tìm hệ số a ^5 b ³ trong khai triển (a+b)^8”

 1. Giải đáp:
  $56.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(a+b)^8=\displaystyle\sum_{k=0}^8 C_8^k a^k b^{8-k}$
  Số hạng chứa $a^5 b^3$ ứng với số hạng tổng quát có $k$ thoả mãn $\left\{\begin{array}{l} k=5 \\ 8-k=3\end{array} \right. \Rightarrow k=5$
  Hệ số: $C_8^5=56.$

  Trả lời

Viết một bình luận