Môn Toán Lớp 12: Hàm số y = 1/3x^3 + (m + 1)x^2 – (m + 1)x + 1. để hàm số đồng biến trên R thì A. m > 1 B. m < 2 C. -2 $\leq$ m $\leq$ - 1 D. m

Môn Toán Lớp 12: Hàm số y = 1/3x^3 + (m + 1)x^2 – (m + 1)x + 1. để hàm số đồng biến trên R thì
A. m > 1
B. m < 2
C. -2 $\leq$ m $\leq$ – 1
D. m < 4

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 12: Hàm số y = 1/3x^3 + (m + 1)x^2 – (m + 1)x + 1. để hàm số đồng biến trên R thì A. m > 1 B. m < 2 C. -2 $\leq$ m $\leq$ - 1 D. m”

Viết một bình luận