Môn Toán Lớp 2: Chiều nay vắng khách . Cửa hàng xăng nhà an chỉ bán được 54l xăng, ít hơn buổi sáng 37l. Hỏi buổi sáng cửa hàng nhà ăn bán được bn l

Môn Toán Lớp 2:

Chiều nay vắng khách . Cửa hàng xăng nhà an chỉ bán được 54l xăng, ít hơn buổi sáng 37l. Hỏi buổi sáng cửa hàng nhà ăn bán được bn l xăng?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 2: Chiều nay vắng khách . Cửa hàng xăng nhà an chỉ bán được 54l xăng, ít hơn buổi sáng 37l. Hỏi buổi sáng cửa hàng nhà ăn bán được bn l”

Viết một bình luận