Môn Toán Lớp 2: Có 4 bạn đứng cách đều nhau xếp thành một hàng dọc . Hai bạn đứng liền nhau cách nhau 6dm . Bạn đứng đầu cách bạn đứng cuối bao nhiê

Môn Toán Lớp 2:

Có 4 bạn đứng cách đều nhau xếp thành một hàng dọc . Hai bạn đứng liền nhau cách nhau 6dm . Bạn đứng đầu cách bạn đứng cuối bao nhiêu dm.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 2: Có 4 bạn đứng cách đều nhau xếp thành một hàng dọc . Hai bạn đứng liền nhau cách nhau 6dm . Bạn đứng đầu cách bạn đứng cuối bao nhiê”

Viết một bình luận