Môn Toán Lớp 2: Mai có một số bánh bằng hiệu của phép trừ 16 trừ 8 linh có một số bánh bằng hiệu của phép tính 11 trừ 5 . Biết số bánh của Bích ít h

Môn Toán Lớp 2:

Mai có một số bánh bằng hiệu của phép trừ 16 trừ 8 linh có một số bánh bằng hiệu của phép tính 11 trừ 5 . Biết số bánh của Bích ít hơn số bánh của mai nhưng nhiều hơn số bánh của linh a hỏi Bích có bao nhiêu cái bánh

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 2: Mai có một số bánh bằng hiệu của phép trừ 16 trừ 8 linh có một số bánh bằng hiệu của phép tính 11 trừ 5 . Biết số bánh của Bích ít h”

 1. Số bánh của Mai là:
  16 – 8 = 8 ( cái bánh )
  Số bánh của Linh là: 
  11 – 5 = 6 ( cái bánh )
  Số bánh của Bích là số ở giữa 8 và 6:
  Ta có: 6 < 7 < 8
  Vậy số bánh của Bích là: 7 cái bánh
  #Nhi
  @Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận