Môn Toán Lớp 2: Tinh nhanh :1+4+7+10+13+16+19

Môn Toán Lớp 2:

Tinh nhanh :1+4+7+10+13+16+19

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 2: Tinh nhanh :1+4+7+10+13+16+19”

 1. Tinh nhanh :1+4+7+10+13+16+19
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19
  = (1 + 19) + ( 4 + 16) + (7 + 13) + 10
  = 20 + 20 + 20 + 10
  = 70
  #Chucbanhoctot
  Xin ctlhn, 5* và cảm ơn ạ!
   

  Trả lời

Viết một bình luận