Môn Toán Lớp 2: toán lớp 2 tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 25 đơn vị

Môn Toán Lớp 2:

toán lớp 2 tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 25 đơn vị

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 2: toán lớp 2 tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu mỗi số hạng cùng tăng thêm 25 đơn vị”

Viết một bình luận