Môn Toán Lớp 2: Tổng của hai số mà mỗi số đều có hai chữ số giống nhau bằng 99

Môn Toán Lớp 2:

Tổng của hai số mà mỗi số đều có hai chữ số giống nhau bằng 99

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 2: Tổng của hai số mà mỗi số đều có hai chữ số giống nhau bằng 99”

 1. #nado503312
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo đề bài là tổng của 2 số mỗi số đều có 2 chữ số đều là 2 chữ số giống nhau thì ta có:
  11 + 88 = 99
  22 + 77 = 99
  33 + 66 = 99
  44 + 55 = 99
  ⇒ Ta có 4 trường hợp trên

  Trả lời

Viết một bình luận