Môn Toán Lớp 2: Tính nhanh : 2 -4 + 6 – 8 – 10 -13 +14 -16-18

Môn Toán Lớp 2: Tính nhanh :
2 -4 + 6 – 8 – 10 -13 +14 -16-18

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 2: Tính nhanh : 2 -4 + 6 – 8 – 10 -13 +14 -16-18”

 1. Giải đáp: ( 18 + 2 ) – ( 14 + 6 ) + ( 12 + 8 ) – 10 – 13
             = 20          – 20           +  20          – 10 – 13
             = 0 +20 -10-13
             = 20 -10-13
             = 10 – 13
             = -3
  Chú ý: -3 là số nguyên âm, bạn có thể ghi kết quả, cho dù -3 là số nhỏ hơn 0.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tính chất kết hợp của phép cộng ( lớp 4 )
  Khi cộng số hạng 1 với số hạng 2, ta có thể cộng số hạng 2 với số thứ 3 và tổng sẽ khác với tính chất giao hoán.
   

  Trả lời

Viết một bình luận