Môn Toán Lớp 3: cho a là số bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 ,b là số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau .tính tổng của a và b

Môn Toán Lớp 3: cho a là số bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 ,b là số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau .tính tổng của a và b

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: cho a là số bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 ,b là số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau .tính tổng của a và b”

 1. Bài giải:
  Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số : 389
  Số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau là số :102
  Vậy a=389,b=102
  Tổng của hai số là: 
  389+102=491
  Đáp số: 491
   

  Trả lời

Viết một bình luận