Môn Toán Lớp 3: cho đường gấp khúc ABCD .Biết độ dai đường gấp khúc ABC là 48cm , độ dài đường gấp khúc BCD là 53cm , độ dài đoạn thẳng BC là 28cm . hỏ

Môn Toán Lớp 3: cho đường gấp khúc ABCD .Biết độ dai đường gấp khúc ABC là 48cm , độ dài đường gấp khúc BCD là 53cm , độ dài đoạn thẳng BC là 28cm . hỏi độ dài đường gấp khúc ABCD bằng bao nhiêu xăng – ti mét

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: cho đường gấp khúc ABCD .Biết độ dai đường gấp khúc ABC là 48cm , độ dài đường gấp khúc BCD là 53cm , độ dài đoạn thẳng BC là 28cm . hỏ”

 1. Giải:
  Độ dài đoạn thẳng AB là:
     48 – 28= 20(cm)
  Độ dài đoạn thẳng CD là:
     53 – 28= 25(cm)
  Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
      20 + 28 + 25 = 73(cm)
              Giải đáp: 73cm 
   

  Trả lời

Viết một bình luận