Môn Toán Lớp 3: chuồng có cả gà và thỏ . bitrong ết số gà gấp 3 lần số thỏ , cả gà và thỏ có tất cả 10 cái chân . hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà

Môn Toán Lớp 3: chuồng có cả gà và thỏ . bitrong ết số gà gấp 3 lần số thỏ , cả gà và thỏ có tất cả 10 cái chân . hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà ?
gợi ý : vì tất cả có 10 cái chân , mỗi con gà có 2 cái chân nên số con gà ko quá 5 con

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: chuồng có cả gà và thỏ . bitrong ết số gà gấp 3 lần số thỏ , cả gà và thỏ có tất cả 10 cái chân . hỏi trong chuồng có bao nhiêu con gà”

 1. Giải đáp: : 10 x 3 : 6 = 5 ( con )  (Tóm tắt : Gà : 2 chân ( 5 con ) 
  Thỏ : 6 : 6 = 1 ( con )                                      Thỏ : ? chân ( ? con ) 
  Tổng : 6 ( con  )                                               Tổng : 10 cái chân.)
  Vậy số con gà là 5 con , thỏ là 1 .
    Dạng toán tỉ lệ
  – Nhân ngang chia chéo.
  @Mong Mod xth@
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận