Môn Toán Lớp 3: 120 con kiến chuẩn bị thức ăn đủ 20 ngày. Khi có thêm kiến thì chỉ đủ ăn 16 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu con kiến

Môn Toán Lớp 3:

120 con kiến chuẩn bị thức ăn đủ 20 ngày. Khi có thêm kiến thì chỉ đủ ăn 16 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu con kiến

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: 120 con kiến chuẩn bị thức ăn đủ 20 ngày. Khi có thêm kiến thì chỉ đủ ăn 16 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu con kiến”

 1. Giải đáp:
  Tóm tắt
  20 ngày :120 con
  16 ngày : thêm … con ?
  BL: 1 ngày ăn hết số thức ăn cần số con kiến là
              120 xx 20 = 2400 ( con )
       16 ngày ăn hết số thức ăn cần số con kiến là
              2400 :16=150 ( con )
        Có thêm số con kiến là
              150 – 120 = 30 ( con )
                      Đáp số :30 con kiến.
   
   

  Trả lời
 2. 1 con kiến ăn hết số thức ăn trong số ngày là :
  120 xx 20 = 2400 ( ngày )
  Có số con kiến ăn là :
  2400 : 16 = 150 ( con )
  Có thêm số con kiến là :
  150 – 120 = 30 ( con )
  Đáp số : 30 con kiến.
   

  Trả lời

Viết một bình luận