Môn Toán Lớp 3: X+x+x+x=2*18 tìm x giúp mình nhé

Môn Toán Lớp 3:

X+x+x+x=2*18 tìm x giúp mình nhé

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: X+x+x+x=2*18 tìm x giúp mình nhé”

Viết một bình luận