Môn Toán Lớp 3: một phép nhân có tích là99. tích sẽ thay đổi như thế nào nếu thừa số thứ hai giảm đi 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ nhất

Môn Toán Lớp 3:

một phép nhân có tích là99. tích sẽ thay đổi như thế nào nếu thừa số thứ hai giảm đi 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ nhất

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: một phép nhân có tích là99. tích sẽ thay đổi như thế nào nếu thừa số thứ hai giảm đi 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ nhất”

 1. Giải đáp:
   Tích giảm đi 3 lần và tích mới là 33
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu thừa số thứ hai giảm đi 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ nhât thì tích sẽ giảm đi 3 lần so với ban đầu. Tích mới là: 99:3=33 

  Trả lời
 2. Một phép nhân có tích là 99 . Tích sẽ thay đổi nếu thừa số thứ 2 giảm 3 lần và giữ nguyên thừa số thứ nhất là : Tích sẽ giảm đi 3 lần .
  => Một phép nhân nếu giảm đi 1 thừa số bao nhiêu lần thì tích sẽ giảm bấy nhiêu lần .
  @Yew
   

  Trả lời

Viết một bình luận