Môn Toán Lớp 4: Cho các từ láy sau đây, em hãy sắp xếp chúng vào các nhóm cho phù hợp Xào xạc ,tròn trịa, ầm ầm , xúng xính, le te , thì thầm , xinh xi

Môn Toán Lớp 4: Cho các từ láy sau đây, em hãy sắp xếp chúng vào các nhóm cho phù hợp
Xào xạc ,tròn trịa, ầm ầm , xúng xính, le te , thì thầm , xinh xinh , lóng lánh , trăng trắng , chênh vênh , chót vót.
Láy âm đầu
Láy vần
Láy cả âm lẫn vần
Láy tiếng

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Cho các từ láy sau đây, em hãy sắp xếp chúng vào các nhóm cho phù hợp Xào xạc ,tròn trịa, ầm ầm , xúng xính, le te , thì thầm , xinh xi”

  1. Láy âm đầu:Xào xạc ,tròn trịa,xúng xính,thì thầm , lóng lánh.
     Láy vần:ầm ầm ,le te ,chênh vênh , chót vót.
    Láy cả âm lẫn vần:xinh xinh ,trăng trắng.
    Láy tiếng:ầm ầm ,xinh xinh.

    Trả lời

Viết một bình luận