Môn Toán Lớp 4: Cho dãy số: 2023,2020, 2017, 2014, 2011, .. Số 1000 đứn thứ mấy

Môn Toán Lớp 4: Cho dãy số: 2023,2020, 2017, 2014, 2011, .. Số 1000 đứn thứ mấy

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Cho dãy số: 2023,2020, 2017, 2014, 2011, .. Số 1000 đứn thứ mấy”

Viết một bình luận