Môn Toán Lớp 4: Cho hình chữ nhật có chu vi là 84cm, chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính chiều dài, chiều rộng hcn.

Môn Toán Lớp 4: Cho hình chữ nhật có chu vi là 84cm, chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính chiều dài, chiều rộng hcn.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Cho hình chữ nhật có chu vi là 84cm, chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính chiều dài, chiều rộng hcn.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi hình chữ nhật là :
  84 : 2 = 42 ( cm )
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  ( 42 + 8 ) : 2 = 25 ( cm )
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  42 – 25 = 17 ( cm )
  Đáp số : Chiều dài : 25 cm
                Chiều rộng : 17 cm 

  Trả lời

Viết một bình luận