Môn Toán Lớp 4: Cho hình chữ nhật có nửa chu vi là 18cm, chiều rộng kém chiều dài 2cm. Tính diện tích hcn.

Môn Toán Lớp 4: Cho hình chữ nhật có nửa chu vi là 18cm, chiều rộng kém chiều dài 2cm. Tính diện tích hcn.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Cho hình chữ nhật có nửa chu vi là 18cm, chiều rộng kém chiều dài 2cm. Tính diện tích hcn.”

 1. Giải đáp:
   80cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài là:
  (18+2):2=10(cm)
  Chiều rộng là:
  18-10=8(cm)
  Diện tích là;
  10xx8=80(cm^2)
      Đáp số:80cm^2
  @kaff

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài của hình là :
  (18 + 2) : 2 = 10 (cm)
  Chiều rộng của hình là :
  18 – 10 = 8 (cm)
  Diện tích của hình là :
  10 xx 8 = 80 (cm^2)
  Đáp số : 80 cm^2

  Trả lời

Viết một bình luận