Môn Toán Lớp 4: Cho số có 6 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 6 vào bến trái số đã cho thì được số mới hơn số cũ có số đơn vị là: …

Môn Toán Lớp 4: Cho số có 6 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 6 vào bến trái số đã cho thì được số mới hơn số cũ có số đơn vị là: …

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Cho số có 6 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 6 vào bến trái số đã cho thì được số mới hơn số cũ có số đơn vị là: …”

  1. Gọi số cần tìm là \overline (abcdef)
    Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số đó thì : \overline(6abcdef)
    Vậy số mới hơn số đã cho : \overline(6abcdef)- \overline (abcdef) = 6000000 (đơn  vị )
       

    Trả lời

Viết một bình luận