Môn Toán Lớp 4: có 6 con gà thêm 74 con gà bán 10 con đi hỏi còn bao nhiêu con

Môn Toán Lớp 4: có 6 con gà thêm 74 con gà bán 10 con đi hỏi còn bao nhiêu con

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: có 6 con gà thêm 74 con gà bán 10 con đi hỏi còn bao nhiêu con”

 1. Giải đáp$+$Lời giải và giải thích chi tiết:
   Lúc đầu, có số con gà là:
  $6$ $+$ $74$ $=$ $80$ $($ $con$ $gà$ $)$
  Bán thêm $10$ con gà thì còn lại là:
  80 – 10 = 70 ( con gà )
  Vậy còn lại 70 con gà
  $#nky2k10$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số con gà có trong lúc đầu là:
    6   +   74   =   80   (  con gà   )
  Sau khi bán còn lại số con là:
    80   −   10   =   70   ( con gà   )
    $Đ/s:…$

  Trả lời

Viết một bình luận