Môn Toán Lớp 4: hai số có tổng là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số , số bé kém số lớn 28 đơn vị . Tìm số bé

Môn Toán Lớp 4: hai số có tổng là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số , số bé kém số lớn 28 đơn vị . Tìm số bé

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: hai số có tổng là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số , số bé kém số lớn 28 đơn vị . Tìm số bé”

Viết một bình luận