Môn Toán Lớp 4: Lan năm nay 6 tuổi , mẹ Lan 26 tuổi . Hỏi trung bình cộng số tuổi của mỗi người

Môn Toán Lớp 4: Lan năm nay 6 tuổi , mẹ Lan 26 tuổi . Hỏi trung bình cộng số tuổi của mỗi người

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Lan năm nay 6 tuổi , mẹ Lan 26 tuổi . Hỏi trung bình cộng số tuổi của mỗi người”

 1. trung bình cộng của 2 mẹ con là :
             (6+26) : 2 = 16 ( tuổi )
                            đáp số : 16 tuổi 
  __________________
  tính tổng của các số đó rồi chia cho số các số hạng 
   

  Trả lời

Viết một bình luận