Môn Toán Lớp 4: Một huyện có 9 xã vùng cao và 8 xã vùng thấp.Mỗi xã vùng thấp được cấp 830 quyển truyện,mỗi xã vùng cao được cấp 920 quyển truyện.Hỏi h

Môn Toán Lớp 4: Một huyện có 9 xã vùng cao và 8 xã vùng thấp.Mỗi xã vùng thấp được cấp 830 quyển truyện,mỗi xã vùng cao được cấp 920 quyển truyện.Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một huyện có 9 xã vùng cao và 8 xã vùng thấp.Mỗi xã vùng thấp được cấp 830 quyển truyện,mỗi xã vùng cao được cấp 920 quyển truyện.Hỏi h”

 1. 8 vùng thấp được số quyển là:
  830×8=6640 ( quyển )
  9 vùng cao được số quyển là:
  920×9=8280 ( quyển )
  Tất cả được só lô quyển truyện là:.
  6640+8280=14 920 ( quyển )
  Đáp số: 14 920 quyển truyện.

  Trả lời
 2. 9 xã vùng cao được cấp số quyển truyển là:
  920 × 9 = 8280 ( quyển )
  8 xã vùng thấp được cấp số quyển truyện là:
  830 × 8 = 6640 ( quyển )
  Huyện đó được cấp số quyển truyện là:
  8280 + 6640 = 14920 ( quyển  )
  Đáp số: 14920 quyển truyện
   

  Trả lời

Viết một bình luận