Môn Toán Lớp 4: nếu số lớn là 12 số bé là 2 tìm hiệu

Môn Toán Lớp 4: nếu số lớn là 12 số bé là 2 tìm hiệu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: nếu số lớn là 12 số bé là 2 tìm hiệu”

 1.                                                 bài giải
        vì hiệu là hai số trừ cho nhau ( tìm hiệu luôn )
             hiệu 2 số là
              12-2= 10
                     đáp số : 10
   

  Trả lời

Viết một bình luận