Môn Toán Lớp 4: Người ta dùng hết 300 viên gạch vuông cạch 40cm để lát một căn phòng (phần mạch vữa không đáng kể).Hỏi căn phòng đó có diện tích bằng

Môn Toán Lớp 4: Người ta dùng hết 300 viên gạch vuông cạch 40cm
để lát một căn phòng (phần mạch vữa không đáng kể).Hỏi căn phòng đó có diện tích bằng bao nhiêu mét vuông

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Người ta dùng hết 300 viên gạch vuông cạch 40cm để lát một căn phòng (phần mạch vữa không đáng kể).Hỏi căn phòng đó có diện tích bằng”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải:
  Diện tích viên gạch là:
  40 x 40 = 1600 (cm²)
  Diện tích căn phòng là:
  300 x 1600 = 4800000(cm²)
  đổi 4800000 cm² = 48m²
  Đáp số : 48m²

  Trả lời

Viết một bình luận