Môn Toán Lớp 4: 159 × 54 + 159 ×46Tính bằng cách thuận tiện nhất

Môn Toán Lớp 4:

159 × 54 + 159 ×46

Tính bằng cách thuận tiện nhất

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: 159 × 54 + 159 ×46Tính bằng cách thuận tiện nhất”

Viết một bình luận