Môn Toán Lớp 4: Giúp em với ạ em cần gấp:((( Cho bốn chữ số a,b,c,d khác nhau và khác 0.Lập số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số gồ

Môn Toán Lớp 4:

Giúp em với ạ em cần gấp:(((

Cho bốn chữ số a,b,c,d khác nhau và khác 0.Lập số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số gồm các chữ số này.Tổng của hai số lập được là 8558.Tính a+b+c+d

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Giúp em với ạ em cần gấp:((( Cho bốn chữ số a,b,c,d khác nhau và khác 0.Lập số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số gồ”

 1. Giả sử 4 chữ số là a, b,c, d(a<b<c<d và a>0)
  Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là abcd
  Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là: dcba
  Theo bài ra ta có:
  abcd+ dcba= 8558
  Ta có: d+a= 8 và c+b=5 nên a+b+c+d=8+5=13
  Đáp số: 13

  Trả lời

Viết một bình luận