Môn Toán Lớp 4: Hai đội công nhân cùng sửa một quãng đường dài 8km đội thứ nhất sửa được 3km 540m đội thứ hai sửa được ít hơn đội thứ nhất 760 m vậy

Môn Toán Lớp 4:

Hai đội công nhân cùng sửa một quãng đường dài 8km đội thứ nhất sửa được 3km 540m đội thứ hai sửa được ít hơn đội thứ nhất 760 m vậy cả hai đội còn phải sửa số mét đường là bao nhiêu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Hai đội công nhân cùng sửa một quãng đường dài 8km đội thứ nhất sửa được 3km 540m đội thứ hai sửa được ít hơn đội thứ nhất 760 m vậy”

 1. Đổi 3km540m=3540m
         8km=8000m
  Đội thứ hai sửa được số m đường là:
  3540-760=2780(m)
  Cả hai đội sửa được số m đường là:
  3540+2780=6320(m)
  Hai đội còn phải sửa số m đường là:
  8000-6320=1680(m)
  Đáp số: 1680(m)
  Chúc bạn học tốt !!!
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: $3 km 540 m = 3540 m$
          $8 km = 8000 m$
  Số mét đường đội thứ hai sửa được là:
        $3540 – 760 = 2780 (m)$
  Số mét đường cả hai đội còn phải sửa là:
    $8000 – (3540 + 2780) = 1680 (m)$
              Đáp số: $1680$ mét.
   

  Trả lời

Viết một bình luận