Môn Toán Lớp 4: Lan có 120 000 đồng, Huệ có nhiều hơn Lan 37 000 đồng, Hồng có ít hơn Huệ 23 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Môn Toán Lớp 4:

Lan có 120 000 đồng, Huệ có nhiều hơn Lan 37 000 đồng, Hồng có ít hơn Huệ 23 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Lan có 120 000 đồng, Huệ có nhiều hơn Lan 37 000 đồng, Hồng có ít hơn Huệ 23 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền?”

 1. Giải đáp: $137000^{}$ đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Huệ có số tiền là:
  $120000+37000=157000(đồng)^{}$
  Hồng có số tiền là:
  $157000-23000=134000(đồng)^{}$
  Trung bình mỗi bạn có số tiền là:
  $(120000+157000+134000^{}):3=137000(đồng)$
  Đáp số: $137000^{}$ đồng
  $#friendly$ 

  Trả lời
 2. Số tiền bạn Huệ là :
  120.000 + 37.000 = 157.000 ( đồng)
  Số tiền bạn Hồng là :
  157.000 – 23.000 = 134.000 (đồng)
  Trung bình số tiền mỗi bạn là :
  (120.000+157.000+134.000) : 3 = 137.000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận