Môn Toán Lớp 4: Lan và Nga gấp đuợc 128 ngôi sao, trong đó số ngôi sao của Lan gấp đuợc nhiều hơn Nga 28 ngôi sao. Hỏi mỗi bạn gấp đuợc bao nhiêu ng

Môn Toán Lớp 4:

Lan và Nga gấp đuợc 128 ngôi sao, trong đó số ngôi sao của Lan gấp đuợc nhiều hơn Nga 28 ngôi sao. Hỏi mỗi bạn gấp đuợc bao nhiêu ngôi sao?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Lan và Nga gấp đuợc 128 ngôi sao, trong đó số ngôi sao của Lan gấp đuợc nhiều hơn Nga 28 ngôi sao. Hỏi mỗi bạn gấp đuợc bao nhiêu ng”

 1. Số sao của Lan gấp được là
  (128 + 28) : 2 = 78 (ngôi sao)
  Số sao của Nga gấp được là
  128 -78 = 50 (ngôi sao)
  Đáp số : Lan : 78 ngôi sao
                Nga : 50 ngôi sao

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lan gấp được số ngôi sao là:
  (128 + 28 ) : 2= 78 ( ngôi sao)
  Nga gấp được số ngôi sao là:
  128 – 78 = 50 ( ngôi sao)
  Đ/S: Nga: 50 ngôi sao ; Lan: 78 ngôi sao

  Trả lời

Viết một bình luận